Rendszerüzenet

Általános Szerződési Feltételek és Adatvédelmi rendelkezések ügyvéd felhasználóknak

 1. A szerződés tárgya

 A www.ugyved.hu internetes portálon (a továbbiakban: Portál) elérhető on-line regisztrációs folyamat elvégzésével az ügyvéd vagy ügyvédi iroda (a továbbiakban: Ügyvéd) kéri, hogy neve és a regisztráció során megadott adatai az on-line szaknévsorba bejegyzésre kerüljenek a jelen szerződésben foglalt feltételekkel. A felhasználó Ügyvéd és az Ügyvéd.hu Korlátolt Felelősségű Társaság (1077 Budapest, Wesselényi u. 66, Cégjegyzékszám: 01-09-280818, Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Adószám: 13683186-1-42, Székhely: 1077 Budapest, Wesselényi utca 66. fszt. 1., Adatvédelmi nyilvántartási azonosító: 01860-0001, MKB Bank 10300002-10605486-49020016, Központi e-mail cím: info@ugyved.hu) - a továbbiakban: Szolgáltató - között a regisztrációs folyamat elvégzésével, a 3.b. pontban foglalt díjköteles szolgáltatás (a továbbiakban: Prémium megjelenés) esetén pedig annak megvásárlásával a szerződés létrejön. A Szolgáltató a regisztrációs kérelem megérkezését követő 1 munkanapon belül megvizsgálja és a megadott adatokkal eleget tesz a bejegyzési kérelemnek, azokat az internetes adatbázisban az igényelt internetes címen kereshető módon elérhetővé teszi a világhálón és az Ügyvédet kereső felhasználók által beküldött jogeseteket moderálást követően a regisztráció típusától függően továbbítja az Ügyvédnek. Jelen általános szerződési feltételek a portálon elektronikusan rögzített megrendelés jóváhagyásával lépnek hatályba; a vásárlással az Ügyvéd kijelenti, hogy megismerte, elfogadta és magára nézve kötelezőnek ismerte el jelen általános szerződési feltételeket. A megkötött szerződés nyelve  magyar. A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt a Szolgáltató nem iktatja, de a megrendelés időpontját, a megrendelt termék adatait, árát a Szolgáltató, és az Ügyvéd a Honlapon visszakeresheti felhasználónevével és jelszavával történő belépést követően.

2. Díjmentesség, a szolgáltatás díja, a díjfizetés módja

A regisztráció alapesetben ingyenes, de a  felhasználók díjköteles ún. “prémium” szolgáltatásokat is igénybe vehetnek (lásd: 3.b. pont). Az ingyenes szolgáltatás az Ügyvéd kérésére bármikor prémium szolgáltatásra módosítható, prémium szolgáltatásról díjmentes szolgáltatásra azonban csak az éves időszak lejártával van lehetőség. 
A regisztrációs díjat a regisztrációs folyamat során elkészített számla szerint az Ügyvéd.hu Kft MKB Banknál vezetett 10300002-10605486-49020016 sz. számlájára történő átutalással, vagy az elektronikus számlán keresztül elérhető OTP Simple alkalmazás igénybevételével, bankkártyával fizeti meg az Ügyvéd. A díjköteles szolgáltatást igénybe vevő Ügyvéd részére a számla elektornikus formában kerül kiállításra.. Banki átutalás esetén a számla sorszámát fel kell tüntetniaz utalás közlemény rovatában.

3. Díjmentes és díjköteles (prémium) szolgáltatások

  • a.) Díjmentes regisztráció esetén az Ügyvéd neve és címe és tevékenységi körei megjelenítésre kerülnek a “sajátnév.ugyved.hu”, egyedi című aloldalon és kereshetővé válnak az on-line szaknévsorban, abc sorrendben. Az Ügyvédet kereső felhasználók által beküldött jogesetek 5 nap késéssel kerülnek kézbesítésre. Az Ügyvéd hozzászólhat hírekhez, fórum témákhoz.
  • b.) “Prémium” megjelenés esetén az Ügyvéd neve és címe, telefon és fax száma, e-mail címe, webcíme, fogadóórája és részletes bemutatkozása, valamint tevékenységi körei megjelenítésre kerülnek a “sajátnév.ugyved.hu”, egyedi című aloldalon és kereshetővé válnak az on-line szaknévsorban, a díjmentes regisztrációval rendelkező Ügyvédek előtt, értékelés és aktivitás szerinti rangsorban. Az Ügyvédet kereső felhasználók által beküldött jogesetek azonnal kézbesítésre kerülnek. Az Ügyvéd hozzászólhat hírekhez, fórum témákhoz.
  • c.) Kiemelt megjelenés vásárolható a Prémium megjelenés mellé, az Ügyvéd által felvett egyes jogterületekre vonatkozóan. A kiemelt tevékenységi körrel rendelkező Ügyvéd az ilyen tevékenységi körre irányuló keresések során a többi keresési találat előtt jelenik meg. Több kiemelten megjelenő Ügyvéd esetén a rendszer aktivitás és értékelés szerinti rangsorban jeleníti meg a találatokat.

A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben a regisztrációs díj nem kerül jóváírásra a számláján, úgy a díjfizetésre vonatkozó felhívás után díjmentes szolgáltatási feltételekkel jelenítse meg az Ügyvédet, vagy a regisztráció során megadott adatokat, a létrehozott személyes adatlapot az adatbázisból véglegesen törölje. Az adatokat a Szolgáltató nem tárolja, így azok helyreállítására nincs lehetőség, és azok elvesztéséért felelősséget nem vállal. A regisztrációs díj meg nem fizetése miatt történt törlést követően a kérelmezőnek újbóli regisztrációra van lehetősége. Ebben az esetben a Szolgáltató nem garantálja, hogy a korábban használt személyes honlapcímet továbbra is biztosítani tudja.

4. Beérkező jogesetek kezelése

Az Ügyvédet kereső felhasználók a portálon tájékozódó jelleggel vagy megbízási szándékkal kérdéseket küldhetnek az Ügyvédnek. Az így beérkező jogeseteket a rendszer földrajzi és tevékenységi körre irányuló szűrést követően megküldi az Ügyvédnek, aki a www.ugyved.hu portálon történő bejelentkezést követően a portál jobb felső oldalán elérhető “Saját adatok” menüpont alatt a bal oldali menüben “Jogesetek” pont alatt érheti el azokat. Az Ügyvéd jogosult ezen beérkező jogesetekre válaszolni, az érdeklődővel közvetlen kapcsolatot felvenni. (A díjmentes regisztrációval rendelkező felhasználók 5 nap késéssel kapják meg a jogeseteket) A jogesetre adott válasz során az Ügyvéd elérhetőségeit közölheti, díjajánlattal élhet. Az Ügyvéd a beérkezett jogesetet az ügyvédi titoktartási kötelezettsége szerint kezeli, az ügyféllel való kommunikációban az alapvető ügyvédi etikai szabályok szerint jár el. A Szolgáltató a jogesetet beküldő személytől megkapta a titoktartási kötelezettség alóli felmentést a portálon regisztrált Ügyvédek vonatkozásában. A beérkező jogeseteket Szolgáltató jóváhagyás után küldi ki, de a jogesetek tartalmáért (pl. álfelhasználó vagy spam üzenet) Szolgáltató nem vállal felelősséget, az üzeneteket egyéb módon nem ellenőrzi, az Ügyvéd és az ügyfél jogviszonyában a párbeszédre alkalmas felület biztosításán túlmenően egyébként semmilyen módon nem vesz részt. Az ügyvédi megbízás az Ügyvéd és az ügyfél között történő közvetlen kapcsolatfelvételt követően jöhet létre. A jogesetre adott választ az ügyfelek hasznos válaszként jelölhetik meg, ezzel értékelve a válaszadót. Az ilyen értékelés nem jelent megbízást, csupán emeli a választ adó Ügyvédet a keresési rangsorban a találatok között.

5. Aktivitás és rangsor

 Az ügyvédi névjegyzékben történő keresésekre vonatkozó találatokat a rendszer az alábbi sorrendben jeleníti meg:

 Első helyen a Prémium megjelenés tevékenységre vonatkozó kiemeléssel, adott tevékenységre irányuló keresés esetén. Több találat esetén aktivitás és értékelés szerinti sorrendben,

ezt követően a Prémium megjelenéssel rendelkező Ügyvédek aktivitás és értékelés szerinti sorrendben,

majd a díjmentes regisztrációval rendelkező Ügyvédek abc sorrendben.

6. A szerződés tartama, megszűnése

Az Ügyvédi adatok a szerződés létrejöttétől számított 365 napig, a szerződés meghosszabbítása esetén határozatlan ideig érhetők el a Portálon. A www.ugyved.hu rendszerében 365 napnál rövidebb idejű regisztrációra nincs lehetőség. A regisztrációs időszak lejárta előtt a Szolgáltató elektronikus levélüzenetben tájékoztatja az Ügyvédet a regisztráció lejártáról. Az Ügyvéd hallgatása vagy egyéb tartalmú válaszának elmaradása a felek jelen megállapodás elfogadásával kifejezett együttes rendelkezése alapján a szerződés további egy évvel történő meghosszabbítására utal, ez alapján a következő 365 napos időszakra a Szolgáltató jogosult az előző időszaknak megfelelő szolgáltatási díj kiszámlázására, az Ügyvéd pedig annak megfizetésére köteles.  

A szerződés az Ügyvéd részéről bármikor indokolás nélkül felmondható, azonban a regisztrációs díj nem térítendő vissza tekintettel arra, hogy a díj az on-line ügyvédi névjegyzékbe történő bejegyzés és személyes honlap létrehozásának ellenszolgáltatása.

A Szolgáltató jogosult felmondani a szerződést az Ügyvédnek, annak az ügyvédi etikai vagy alapvető üzleti etikai szabályokba ütköző, vagy antiszociális, mást súlyosan sértő, rasszista vagy egyéb módon kifogásolható megnyilvánulása miatt, ha a szolgáltatás további fenntartása ez alapján többé már nem várható el a Szolgáltatótól. A szerződést azonnali hatállyal felmondhatja a Szolgáltató a regisztrációs díj vagy kiemelt megjelenési díj meg nem fizetése esetén is, vagy választása szerint a szolgáltatást a díjmentes megjelenési feltételekkel egyoldalúan módosíthatja. A szerződés megszűnik az ügyvéd halálával vagy az ügyvédi iroda vagy a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével.

7. Adatvédelmi rendelkezések

Adatvédelmi rendelkezéseket az ugyved.hu/tartalom/297/adatvedelmi-rendelkezesek címen érheti el.

8. Egyéb rendelkezések

A portál ügyvédi névjegyzékébe csak a magyarországi irodával rendelkező és valamely területi ügyvédi kamarai tagsággal rendelkező ügyvédek illetve ügyvédi irodák kérhetik felvételüket. A Szolgáltató jogosult ellenőrizni, hogy a regisztrációt kérő valóban létező ügyvéd vagy ügyvédi iroda.

A kérelmező awww.ugyved.hu adatbázisban önállóan hozza létre saját személyes adatlapját, amely a "www.ugyved.hu/igényeltcím" illetve a http://igényeltcim.ugyved.hu" címen lesz elérhető a világhálón, ahol az "igényeltcim" helyett a saját nevét, vagy irodája nevét vagy annak rövidítését adhatja meg. Az így létrehozott személyes honlap kamarai bejelentése a regisztráló ügyvéd ill. ügyvédi iroda feladata. Az adatai változását az ügyvéd köteles a változást követően haladéktalanul módosítani a portál jobb felső oldalán  elérhető “Saját adatok” menüpont alatt. A megadott adatok valódiságáért a Szolgáltató nem felel.

A Szolgáltató a megadott elérhetőségek bármelyikén kapcsolatba léphet a regisztrált ügyvéddel vagy ügyvédi irodával az adatok pontosítása tárgyában, illetve ellenőrizheti, hogy a kialakított személyes honlap tartalma összhangban van-e a Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségének az ügyvédi honlap tartalmáról szóló állásfoglalásának rendelkezéseivel. A regisztráló maga is kijelenti, hogy az ügyvédi honlap tartalmáról szóló állásfoglalást megismerte. Az oldalainkon megjelenő Ügyvédek semmilyen módon nem tudathatják, nem híresztelhetik, hogy egyes ügyeket más Ügyvédeknél kedvezőbb anyagi feltételek mellett vállalnak és intéznek. Nem hasonlíthatják össze tevékenységüket más Ügyvéddel.

Az Ügyvéd a szerződéstől, a megkötést követő 15 napon belül indokolás nélkül elállhat. A felhasználó az elállási jogát a regisztráció on-line aktiválása (szerződéskötés) napjától számított 15 nap elteltéig írásban postai úton, vagy az info@ugyved.hu címre küldött elektronikus levél útján gyakorolhatja. A szolgáltató köteles az Ügyvéd által megfizetett összeget legkésőbb az elállást követő tizenöt napon belül visszatéríteni.

A Honlapon az Szolgáltató által közzétett tartalom (cikkek, fotók, grafikák és egyéb szerzői joggal védett anyagok, a weboldal megjelenése, design-ja, szerkesztési elve, kódjai, az üzemeltetése során használt szoftveres és egyéb megoldások, ötletek, megvalósítása, a védjegyek, logók, kereskedelmi megnevezések) a Szolgáltató szellemi tulajdonát vagy az adott cikk szerzőjének  tulajdonát képezik.

A Szolgáltató által közzétett, harmadik személyek szellemi tulajdonát (pl.: idézetek, fényképek, grafikai tartalmak, védjegyek, logók, domain nevek, stb.) képező tartalom felhasználása kizárólag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, illetőleg a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény keretein belül történhet. Minden, ezen túlmenő felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükséges. Szigorúan tilos a Honlapon található bármely tartalom bármilyen módszerrel történő sokszorosítása, másolása, publikálása, módosítása, beleértve az elektronikus készülék útján történő eljárásokat is. Szigorúan tilos a Honlap tartalmán alapuló vagy onnan eredő bármilyen anyag vagy mű készítése, létrehozása. Honlap tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából – az Ügyvéd merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.